YourNexU YourNexU

The Four Houses of DISC

The Four Houses of DISC

เกี่ยวกับคอร์ส

ไปทำความเข้าใจพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงบุคลิกในการทำงาน ให้คุณรู้จักตัวเองและรู้จักสังเกตสไตล์ของคนอื่นๆ เรียนรู้วิธีปรับการสื่อสารให้พูดภาษาเดียวกันจากการฝึกการอ่านรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนรอบตัว หรือในบริบทการทำงาน คุณจะพร้อมสำหรับการดีลกับคนหลากหลายประเภท และโน้มน้าวคนได้สำเร็จ

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง 30 นาที

 • แนวโน้มพฤติกรรมที่แตกต่างของสไตล์ที่แตกต่าง
 • ตระหนักรู้ถึงสไตล์ และความต้องการของสไตล์ที่แตกต่าง
 • สร้างการสื่อสารจูงใจอย่างทรงพลัง ด้วยความเข้าใจเชิงลึกในสไตล์ของตนเอง
 • สร้างความสัมพันธ์กับคนในสไตล์ที่คล้ายและต่างกัน มีความยากง่ายและความกดดันอย่างไร
 • เรียนรู้เชิงลึกเพื่อจูงใจผู้อื่น
 • DISC นั้น มีความแตกต่างกันในแต่ละสไตล์ มุมมอง และช่องทางการสื่อสารที่ชอบ ดังนั้นเราจะปรับสไตล์ของการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้อื่นได้อย่างไร
 • ผู้จัดการ ผู้นำ นักการขาย และทุกคน ทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง กระชับความสัมพันธ์ และรวมถึงการสร้างความสามารถในการจูงใจ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกอีเมล
ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

เราสามารถสื่อสารได้อย่างทรงพลังด้วยมนต์เสน่ห์ของ DISC

การมีทักษะการจูงใจผู้อื่น ช่วยให้เรานำเสนอความคิด และ พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการนี้สร้างบรรยากาศการเรียนอย่างสนุกสนาน จูงใจ และ ให้ข้อมูลเชิงลึกของ โมเดลพฤติกรรม DISCโดยจะได้สัมผัสกับรูปแบบ Wizarding Houses ที่จะมองเห็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างของคนแต่ละคน จุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกัน รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้เกิดการแข่งขันกันจาก Wizarding House ของตัวเอง เพื่อดูว่าใครคือผู้ที่สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดีที่สุด ซึ่งนอกเหนือจากความสนุกแล้ว สิ่งที่ได้ คือ การเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดจะเกิดความสามารถใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น และค่อย ๆ พัฒนาการจูงใจผู้อื่นไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือที่บ้าน

จะใช้ DISC อย่างไร
Extended DISC เป็นเครื่องมือ การประเมินสไตล์พฤติกรรม ที่สามารถนำไปใช้ได้กับการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์กรด้วยการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกดังต่อไปนี้ จะช่วยในการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จได้โดย

เข้าใจความต่างกันของคนแต่ละสไตล์
หยั่งรู้ถึงความเป็นตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ
มองเห็นถึงสไตล์ความแตกต่างของผู้อื่น
เรียนรู้ในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับสไตล์ที่แตกต่างของผู้อื่น
DISC Model คืออะไร
DISC Model คือหลักทฤษฎี ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน หลักการนี้ไม่ได้ชี้พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดี หรือคะแนนต่ำหรือสูง
DISC Model แบ่งแยกความแตกต่างของพฤติกรรมเป็น 4 แบบ ที่เน้นไปในเชิงของการให้ความสำคัญกับคน และการให้ความสำคัญกับงาน

รูปแบบของ 4 DISC
การแบ่งพฤติกรรมคน 4 สไตล์ ไม่ได้สร้างขีดจำกัดว่าสไตล์ใดจะสำเร็จหรือไม่ เพียงแต่ DISC จะช่วยในการประเมินแนวโน้ม ความชอบ ของวิธีการติดต่อสัมพันธ์ และทำงานกับผู้อื่น: รูปแบบที่ต่างกันของการสื่อสาร การจูงใจ การนำเสนอ และการนำความสำเร็จสามารถเกิดได้กับคนทุกสไตล์ เพียงแต่เราต้องตระหนักถึงจุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนาและไม่ใช้จุดแข็งที่มีมากจนเกินไป เวลาที่ต้องตัดสินใจจะทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อปรับให้เหมาะกับความต่างของคนที่มีสไตล์ต่าง และในสถานการณ์ที่ต่างกัน

สไตล์หลัก และการผสมผสานสไตล์
น้อยคนนักที่จะมีสไตล์เดียว คือ D, I, S, C ไปเลย ส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสานสไตล์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพียงแต่เราจะมีสไตล์หลักเพียงสไตล์เดียว
หลักสูตรนี้จะช่วยผู้เรียนในสองเรื่องหลักดังนี้
1. เรียนรู้เข้าใจถึงพฤติกรรมโดยธรรมชาติที่เป็นจุดแข็ง และจะนำจุดแข็งไปสร้างโอกาสได้อย่างไร การให้คนทำงานในบทบาทที่เหมาะสมกับงาน คนก็จะผลิตตัวงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากได้โอกาสการทำงานที่รักและถนัด
2. เรียนรู้ในการปรับสไตล์ จะปรับวิธีการสื่อสารอย่างไรให้เหมาะกับสไตล์ต่าง ๆ การสื่อสารในข้อความเดียวกัน กับคนที่สไตล์ต่างกันทั้ง 4 แบบ จะมีวิธีที่ต่างกัน เราจะเรียนรู้สิ่งเร้ากระตุ้นคนแต่ละสไตล์เพื่อสร้างความสนใจ ความตื่นเต้น และจูงใจให้เชื่อ

เติมทักษะที่จำเป็นให้ไม่ตกยุค ได้ทุกที่ทุกเวลา

อยากเรียนแพ็กเกจไหน เลือกเลย!

เรียนออนไลน์ + Virtual Classroom แบบไม่จำกัด

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาทักษะให้รอบด้าน และเข้าร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้

 • เรียนคอร์สออนไลน์แบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน