YourNexU YourNexU

Design Thinking Series

Design Thinking Series

เกี่ยวกับคอร์ส

Design Thinking คืออะไร ทำไมองค์กรใหญ่ๆ ถึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้รวดเร็วและก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
Design Thinking คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ solution ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิดนี้ถูกนิยมนำมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้องค์กรหรือแบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านผ่านการคิดค้นแบบ Innovation และ Transformation โดยการเริ่มจากสเต็ปแรกคือ Empathy
การเรียน Design Thinking ซึ่งเป็นคอร์สดังระดับโลก จะพาคุณไปรู้จักวิธีทำความเข้าใจ วิธีคิดและความต้องการของลูกค้า จนสามารถเห็นเป็นมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งโปรแกรมนี้จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้ถึงวิธีคิดที่เน้นถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อสร้างความมั่นใจ จนสามารถค้นพบวิธีแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ไม่ยาก
สำหรับผู้เข้าร่วมที่เรียนจบหลักสูตรทั้ง 6 โมดูล จะได้รับ ใบรับรองการเข้าร่วมหลักสูตร ว่าคุณนั้นได้ผ่านการเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณสามารถนำแนวคิดของการเรียน Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เลือกเรียน Design Thinking กับ YourNextU หลักสูตรลิขสิทธิ์ The Stanford Center for Professional Development
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจของคุณให้ไปได้ไกลกว่าเดิม

รูปแบบการเรียนรู้

Virtual Classroom ภาษาไทย

ระยะเวลาในการเรียน

2 ชั่วโมง 30 นาที

 • ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการนำ Empathy มาใช้กับลูกค้า
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ Empathy แตกต่างอย่างไรกับการทำวิจัยทางการตลาด
 • เทคนิคในการสังเกตและสัมภาษณ์
 • ความสำคัญของ “extreme users” และวิธีการหาคนกลุ่มนี้
 • สร้างแผนที่การทำความเข้าใจลูกค้า หรือ Empathy Map
 • เทคนิค ‘What Might We’ (WMW) ในการกำหนดปัญหา เพื่อวางกรอบที่จะนำไปสู่กระบวนการ Ideate
 • Ideation Session ให้ทีมมีส่วนร่วมเปิดมุมมองต่อความท้าทายอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคเลือกไอเดียที่ดีที่สุด
 • สร้างตัวอย่างจำลอง หรือ prototype และ storyboard ทำให้ลูกค้ามองเห็นประสบการณ์ที่จะได้รับ
 • เทคนิคการทดสอบ และการใช้ Feedback grid เน้นโครงสร้างของการเก็บข้อมูล
 • การปล่อยวางจากต้นแบบ เพื่อทำการปรับปรุงเวอร์ชั่นที่ดีกว่า
 • การนำเสนอประโยชน์ของสินค้า (Value proposition) โดยสื่อสารอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ตอบโจทย์ และตลาดสินค้า
 • กำหนดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Minimum Viable Product (MVP) พร้อมระบุ Minimum Viable Segment กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานหรือลูกค้า และตลาดที่ต้องการเปิดตัวสินค้า
 • กลยุทธ์ในการทำสินค้าให้เหมาะกับตลาด (Product Market Fit)
 • เรียนรู้และประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดที่เรียบง่ายในการขาย การเล่าเรื่อง และนำมาใช้อย่างเรียบง่าย แต่มีพลัง
ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน คนจากองค์กร หรือผู้ประกอบการ ใครก็ตามที่อยากเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และนำหลักการ Design Thinking ไปใช้ในธุรกิจของตนเอง

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกอีเมล
ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เติมทักษะที่จำเป็นให้ไม่ตกยุค ได้ทุกที่ทุกเวลา

อยากเรียนแพ็กเกจไหน เลือกเลย!

เรียนออนไลน์ + Virtual Classroom แบบไม่จำกัด

เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาทักษะให้รอบด้าน และเข้าร่วมสังคมแห่งการเรียนรู้

 • เรียนคอร์สออนไลน์แบบไม่จำกัด กว่า 200 หลักสูตร จากสถาบันระดับโลก
 • ใบประกาศนียบัตรจากสถาบัน Simplilearn และ SEAC
 • เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้
 • เรียน Virtual Classroom หลักสูตรระดับโลก แบบไม่จำกัด
 • ระยะเวลาเรียน 3 / 6 / 12 เดือน

4,000 / 3 เดือน
6,000 บาท / 6 เดือน
9,000 บาท / 12 เดือน