Design Thinking

คำอธิบาย

เรียนรู้ "กระบวนการ" ในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยแนวคิดที่ยึด "ผู้บริโภค" เป็นศูนย์กลาง ผ่านหลักการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 ขั้นตอน เพื่อพลิกมุมมองของคุณให้เห็นในมุมที่ไม่เคยเห็น และตอบโจทย์ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในของผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบัน

คุณจะได้เรียนรู้

 • ทักษะการถามและฟังเพื่อให้เจอปัญหาที่แท้จริง 
 • เทคนิคการ Brainstorm ที่จะทำให้ทุกคนช่วยกันออกไอเดีย 
 • ทักษะการออกแบบเครื่องมือหรือวิธีการที่แก้ปัญหาของ "ผู้บริโภค" ได้อย่างตรงจุด 
 • ทักษะการเล่าเรื่องและพิทชิ่งให้ทรงพลังและกินใจคนฟัง 
 • แนวคิดแบบนักออกแบบที่ป้องกันไม่ให้คุณ "ติดหล่ม" ความคิดของตัวเอง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่อยากมั่นใจว่าสินค้าของตนเองจะเป็น "นวัตตกรรม" ที่ "ผู้ใช้งาน" ต้องการ
 • ทุกคนที่อยากพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 • ทุกคนที่อยากได้แนวคิดการทำงานที่เท่าทันการแข่งขันของโลกยุคปัจจุบัน

เนื้อหาของคอร์ส

Empathize
- อะไรคือ empathy | empathy ทำอย่างไร
- ใครคือ extreme users และพวกเขาสำคัญอย่างไร
Define
- หา Pain Point ที่แท้จริงอย่างไร
- จัดการกับข้อมูลที่ได้จาก empathy อย่างไรให้เป็นประโยชน์
Ideate
- กระบวนการ ideation ทำอย่างไร
- Brainstorm อย่างไรให้ ideas มาแรงยิ่งกว่าพายุ
Prototype and Test
- Prototype and test ทำอย่างไร
- ทัศนคติที่ควรมีเพื่อให้ prototype and test ได้ประสิทธิภาพ
- กระบวนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำอย่างไร
Business Case
- วิธีการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จาก empathy
- ทำอย่างไรให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด
Storytelling for Pitching
- เล่าเรื่องอย่างไรให้ทรงพลัง
- องค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบเรื่องเล่า

ซื้อเลย
เรียนรู้เพิ่มเติม
Share on LinkedInShare on Instagram

มีให้เลือกใน Certificate Program

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • สอนสดแบบออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 6 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 12 ชั่วโมง (เรียน 6 ครั้ง)
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีคอมมูนิตี้ให้พูดคุย
 • มีใบประกาศนียบัตรให้

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

Design Thinking

มีให้เลือกใน Certificate Program

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • สอนสดแบบออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 6 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 12 ชั่วโมง (เรียน 6 ครั้ง)
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีคอมมูนิตี้ให้พูดคุย
 • มีใบประกาศนียบัตรให้

คำอธิบาย

เรียนรู้ "กระบวนการ" ในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยแนวคิดที่ยึด "ผู้บริโภค" เป็นศูนย์กลาง ผ่านหลักการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 ขั้นตอน เพื่อพลิกมุมมองของคุณให้เห็นในมุมที่ไม่เคยเห็น และตอบโจทย์ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในของผู้บริโภคในโลกยุคปัจจุบัน

คุณจะได้เรียนรู้

 • ทักษะการถามและฟังเพื่อให้เจอปัญหาที่แท้จริง 
 • เทคนิคการ Brainstorm ที่จะทำให้ทุกคนช่วยกันออกไอเดีย 
 • ทักษะการออกแบบเครื่องมือหรือวิธีการที่แก้ปัญหาของ "ผู้บริโภค" ได้อย่างตรงจุด 
 • ทักษะการเล่าเรื่องและพิทชิ่งให้ทรงพลังและกินใจคนฟัง 
 • แนวคิดแบบนักออกแบบที่ป้องกันไม่ให้คุณ "ติดหล่ม" ความคิดของตัวเอง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่อยากมั่นใจว่าสินค้าของตนเองจะเป็น "นวัตตกรรม" ที่ "ผู้ใช้งาน" ต้องการ
 • ทุกคนที่อยากพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 • ทุกคนที่อยากได้แนวคิดการทำงานที่เท่าทันการแข่งขันของโลกยุคปัจจุบัน

เนื้อหาของคอร์ส

Empathize
- อะไรคือ empathy | empathy ทำอย่างไร
- ใครคือ extreme users และพวกเขาสำคัญอย่างไร
Define
- หา Pain Point ที่แท้จริงอย่างไร
- จัดการกับข้อมูลที่ได้จาก empathy อย่างไรให้เป็นประโยชน์
Ideate
- กระบวนการ ideation ทำอย่างไร
- Brainstorm อย่างไรให้ ideas มาแรงยิ่งกว่าพายุ
Prototype and Test
- Prototype and test ทำอย่างไร
- ทัศนคติที่ควรมีเพื่อให้ prototype and test ได้ประสิทธิภาพ
- กระบวนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำอย่างไร
Business Case
- วิธีการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จาก empathy
- ทำอย่างไรให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด
Storytelling for Pitching
- เล่าเรื่องอย่างไรให้ทรงพลัง
- องค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบเรื่องเล่า

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

รีวิวจากผู้เรียน

“วิชานี้ทำให้เราได้มองเห็นมุมมองหรือความคิดในมุมอื่นๆที่ไม่เคยเห็นและไม่เคยคิดมาก่อน ได้ฝึกฝนวิธีการคิดที่ใส่ความพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นเข้าไปด้วย ได้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเพียงสิ่งที่เห็น และไม่ควรตัดสินสิ่งใดด้วยระยะเวลาอันสั้น และเมื่อมีความคิดที่พยายามจะเข้าใจผู้อื่นแล้ว มันก็เลยทำให้เราเปิดใจที่จะรับฟังมากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของเรากับบุคคลอื่นหรือเพื่อนร่วมงานด้วย”