Advanced SEO

คำอธิบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาเป็นมากกว่าการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณ คอร์สนี้ครอบคลุมและส่งเสริม เนื้อหา การมองเห็น และความสำเร็จโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ หลักสูตร Advanced SEO นี้จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณจะได้เรียนรู้

 • เชี่ยวชาญทักษะวิธีการทำ SEO ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง 
 • ดึงดูดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ เพิ่มการมองเห็นและลูกค้าใหม่
 • ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือค้นหา
 • เรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้แนวทางปฏิบัติและเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมการจัดอันดับของเสิร์ชเอ็นจิ้นในเว็บไซต์ของคุณ
 • เรียนรู้การจัดการเว็บไซต์ของคุณและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • แนวทางปฏิบัติและเคล็ดลับที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำเนื้อหาการตลาด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • พนักงานการตลาดดิจิทัล
 • นักเขียนคอนเทนต์การตลาด
 • นักการตลาดและนักขายมืออาชีพ
 • คนที่เรียนสาขาบริหาร วิศวกรรม ธุรกิจ และ การสื่อสาร
 • ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

เนื้อหาของคอร์ส

 • Introduction to SEO
 • How Search Engine Work
 • Keyword Research
 • On Page Optimization
 • Website Management and Optimization
 • Off Page SEO
 • Planning a New Website
 • Market Your Optimized Website
 • Local Business SEO
 • What's Next learning path
ซื้อเลย
เรียนรู้เพิ่มเติม
Share on LinkedInShare on Instagram

ราคา 11,900 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • คอร์สออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 12 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 34 ชั่วโมง
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีใบประกาศนียบัตรให้จาก Simplilearn

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

Advanced SEO

ราคา 11,900 บาท

 • รีวิว 4.5 ดาว
 • คอร์สออนไลน์
 • เข้าถึงคอร์สได้ 12 เดือน
 • ความยาวคอร์ส 34 ชั่วโมง
 • มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด
 • มีใบประกาศนียบัตรให้จาก Simplilearn

คำอธิบาย

การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาเป็นมากกว่าการเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณ คอร์สนี้ครอบคลุมและส่งเสริม เนื้อหา การมองเห็น และความสำเร็จโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ หลักสูตร Advanced SEO นี้จะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณจะได้เรียนรู้

 • เชี่ยวชาญทักษะวิธีการทำ SEO ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง 
 • ดึงดูดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ เพิ่มการมองเห็นและลูกค้าใหม่
 • ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องมือค้นหา
 • เรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้แนวทางปฏิบัติและเทคนิคที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมการจัดอันดับของเสิร์ชเอ็นจิ้นในเว็บไซต์ของคุณ
 • เรียนรู้การจัดการเว็บไซต์ของคุณและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • แนวทางปฏิบัติและเคล็ดลับที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำเนื้อหาการตลาด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • พนักงานการตลาดดิจิทัล
 • นักเขียนคอนเทนต์การตลาด
 • นักการตลาดและนักขายมืออาชีพ
 • คนที่เรียนสาขาบริหาร วิศวกรรม ธุรกิจ และ การสื่อสาร
 • ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ

เนื้อหาของคอร์ส

 • Introduction to SEO
 • How Search Engine Work
 • Keyword Research
 • On Page Optimization
 • Website Management and Optimization
 • Off Page SEO
 • Planning a New Website
 • Market Your Optimized Website
 • Local Business SEO
 • What's Next learning path

คอร์สที่เกี่ยวข้อง